24 iun. 2011

In cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, miercuri 22 iunie 2011 a avut loc in Centrul de Educatie non-Formala sesiunea de prezentare a Raportului privind ocupatia "Lucratorul de Tineret" pentru integrarea tinerilor in societate, benficiarul proiectului fiind Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret.

Participantii au analizat rezultatele focus-grupurilor formate din experti in domeniul tineretului din institutii publice centrale si locale, precum si din organizatiile neguvernamentale.

Temele de discutie s-au axat pe nevoile specifice tinerilor, pe profilul si competentele lucratorului de tineret,  evaluarea profesionala si normele juridice ce reglementeaza aceasta activitate, precum si rolul lucratorului de tineret in comunitate.